ISI GERİ KAZANIM

Tekstil fabrikalarında yıkama, boyama ve apre işlemlerinde kullanılan sıcak su işlem sonunda drenaj hattına verilir. Drenaj hattına verilen atık suyun ısı enerjisini kullanarak taze besleme suyuna aktarma işlemine ısı geri kazanım denir. Bu işlem ısı geri kazanım amacının dışında başka bir amacı da vardır. Arıtma sistemlerinde kullanılan borular, demir ya da beton malzemeden yapılır. Boyalı atık su bünyesinde kimyasal tuzlar, boya ve bazı enzimler içerir. Bu bileşik sıcak halde diğer bir fabrikadan gelen kimyasal atıkla birleştiğinde arıtma sistemi için tehlike oluşturabilir.

Örneğin; Yakından ilgilendiğimiz Avustralya gibi bazı ülkelerde 40-45 derece civarındaki atık suyun Environment Protection Authority’nin belirttiği yasalara göre kanune 35 derece altında soğutulması gerekir. Bu ülkede tekstil ve ben- zeri işletmelerin uyguladığı yöntem; sıcak atık suyu soğuk su ile karıştırarak 35 derece altına düşürmektir. Yine de 35 derece altına düşmez ise tekrar bir kule devresiyle 35 derece altına indirilir.

Malesef ülkemizde enerji kaynakları bol değildir. İleride oluşabilecek enerji problemlerini düşünerek kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmalıyız. Tekstil Sektörü Atık Sıvılardan Isı Geri Kazanımı, genel anlamda aşağıdaki avantajları sunmaktadır;

Azalan Yakıt Tüketimi

Düşük atık sıcaklığına bağlı olarak termal kirliliğin önüne geçilmesi Verimi arttıran kısalmış boya- ma ve işlem süresi Temiz sıcak suyun sürekli bulunmasının yıkama işlemini kolaylaştırması Azalan genel işletme giderleri Atık Su Geri Kazanım Sisteminde Kullanılan Eşanjörler Geniş kanal aralıklı ( Serbest Akış ) bu eşanjör plakaları, içerisinde katı partikül, kristaller, şeker ve kağıt li içeren sıvı atık uygulamalarında ayrıca gıda ve meyve suyu proseslerinde başarıyla kullanılmaktadır. İstenildiğinde geniş ve dar akış kanallarını tek bir eşanjör ünitesi içerisinde birlikte kullanabilmektedir.